رونمایی از کتاب هست و نیست اثر پرویز تناولی

رونمایی از کتاب هست و نیست اثر پرویز تناولی

آیین رونمایی از کتاب چاپ دستی «هست و نیست» اثر پرویز تناولی